Tavsiyeler

Asurlular Kimdir? Asurlular Hakkında Bilgi: Nerede Kuruldu? Neyi Buldu?

Asurlular Kimdir?

Tarih severler ya da öğrenciler araştırabileceği için bu yazımızda Asurlular kimdir? sorusunu irdeleyeceğiz ve Asurlular hakkında bilgi veriyor olacağız. Asurlular, eski çağlardan beri Ortadoğu'da yaşayan ve bugün dünyanın her yerinde bulunabilen bir halktır. Nimrud ve Nineveh (Ninova) gibi antik kentleri gibi geniş antik imparatorlukları ile tanınırlar. İlginizi çekiyorsa yazımızı okumaya devam edin...

AYRICA: 24 Farklı Kişiliğiyle Billy Milligan Kimdir? Hayatı - Kişilikleri - Hastalığı - Ölümü

İçindekiler

 1. Asurlular Kimdir? Asurlular Hakkında Bilgi: Nerede Kuruldu? Neyi Buldu?
 2. Eski Asur Dönemi Hakkında Bilgi
 3. Orta Asur Dönemi Hakkında Bilgi
 4. Yeni Asur Dönemi Hakkında Bilgi
 5. İncil Savaşı
 6. Asurlular Hakkında Bilgi Maddeler Halinde - Zaman Çizelgesi
 7. Asurlular Neyi Buldu?

AYRICA: Tenis Dünyasının Dev İsmi Arthur Ashe Kimdir? Arthur Ashe Hayatı ve Sözleri

Asurlular Kimdir? Asurlular Hakkında Bilgi: Nerede Kuruldu? Neyi Buldu?

Asurlular Hakkında Bilgi: Nerede Kuruldu? Neyi Buldu?

AYRICA: Frida Kahlo Kimdir? Hayatı, Eserleri, Mektupları, Sözleri ve Hakkında Bilinmeyenler

Eski zamanlarda, Asur uygarlığı genellikle Asur'un yüce tanrısının adını taşıyan Asur şehrinde (Aşur olarak da adlandırılır) merkezlenmiştir ve şehrin kalıntıları şu anda Kuzey Irak'ta bulunmaktadır. Asurluların kontrol ettiği bölge genişti ve M.Ö. yedinci yüzyılda uygarlığın zirvesinde Güney Irak'tan Akdeniz kıyılarına kadar uzanıyordu.

AYRICA: Psikolog Doğan Cüceloğlu Kimdir? Hayatı - Eğitimi - Eserleri - Ölümü

Asur şehri yaklaşık 4.000 yıl önce bağımsızlığını kazanmadan önce, uygarlığı siyasi, askeri ve çevresel sorunların bir karışımı nedeniyle gerileyen Sümerler olarak bilinen bir halk tarafından kontrol ediliyordu.

AYRICA: Cenaze Evinde Yapılmaması Gerekenler - Cenaze Evinde Ne Yapılmaz?

Günümüz bilim adamları genellikle Asur tarihini üç döneme ayırır: Eski Asur, Orta Asur ve Yeni Asur. Bununla birlikte, bilim adamları her dönemin kapsadığı zaman dilimi konusunda anlaşamamaktadırlar. Bu üç dönemi incelemeye devam edelim.

AYRICA: Diğer İnsanlardan Daha Zeki Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Eski Asur Dönemi Hakkında Bilgi

Eski Asur dönemi genel olarak Asur'un M.Ö. 2000 civarında ilk bağımsızlığını kazanmasından sonraki zamanı ifade eder.

Leiden Üniversitesi'nde fahri Asuroloji profesörü olan Klaas Veenhof, " A Companion to Asurya" kitabında yayınlanan bir makalede, bağımsızlıktan sonraki ilk iki yüzyılda Asur'un ticarete odaklanan bir şehir olduğunu yazdı. Kentin büyüklüğü 40 hektardan fazla değildi ve 5000 - 8000 arasında bir nüfusa sahipti ve bu muhtemelen askeri gücünü sınırlayan bir durumdu.

İlk hükümdarları yazıtlarında kendilerinden "kral" olarak bahsetmediler; bunun yerine, kendilerini Tanrı Ashur'un "vekili" ("vali" anlamına gelebilecek bir kelime) olarak adlandırdılar.

Bir Asur tapınağının merdiveninde bulunan bir yazıtın parçasında, "Tanrı Ashur'un vekili Ilushuma'nın oğlu, Tanrı Ashur'un vekili Erishum, Tanrı Ashur'un tapınağının tüm tapınak alanını inşa etti" yazmaktadır. Asur'un ilk yöneticilerinin neden bu kadar mütevazı unvanlar (kral yerine vali) kullandıkları, bilginlerin hala anlamaya çalıştığı bir gizemdir.

Şehir halkı, Assur'un güneyindeki bölgelerde kullanılan Babilce ile yakından ilişkili olmakla birlikte farklı bir dil olan Asurca konuşuyordu.

M.Ö. 1800'de, Shamshi-Adad I (I. Şamşi-Adad olarak da yazılır) adlı bir hükümdar Asur'un kontrolünü ele geçirdi. Şehri, şu anda Irak ve Suriye'de zaten kontrol ettiği oldukça büyük bir alana dahil etti. Asur'un önceki hükümdarlarının aksine, Shamshi-Adad alçakgönüllülük numarası yapmadı, bunun yerine kendisine bilginlerin bazen "evrenin kralı" olarak çevirdiği bir unvan verdi.

Shamshi-Adad'ın imparatorluğu ise uzun sürmedi. Ölümünden sonra yıkıldı ve Ekallatum, Eshnunna ve Babylon krallıklarının tümü, M.Ö. 1775-1720 yılları arasında bir noktada Asur'u kontrol etti. M.Ö. 1500 civarında ise Asur'un Mitanni adlı bir krallığın kontrolünde olmasa da güçlü etkisi altında olduğu belirtilmektedir.

Orta Asur Dönemi Hakkında Bilgi

M.Ö. 14. yüzyılda Mitanni krallığı zayıflamaya başladı ve Asur'dan sorumlu olanlar şehrin bağımsızlığını savunmaya başladılar. Günümüz bilginleri genellikle bu yeni Asur bağımsızlığı dönemini Orta Asur dönemi olarak adlandırır.

Bu dönemin başlangıcında Asur'da iktidara gelen ve Mitanni'den bağımsızlığını ilan eden Assur-uballit (I. Asur-uballit olarak da bilinir), M.Ö. 1363 - 1328 yılları arasında hüküm sürdü.

Adad-nirari (M.Ö. 1305'ten M.Ö. 1274'e kadar hüküm sürdü), Mitanni'yi fethetti ve bir yüzyıl önce Asur'u yöneten bir krallığı devraldı. Antik metinlerde, I. Adad-nirari, Mittani'nin başkenti Taidu'ya "tuz ektiğini" ve şehrin hayatta kalanlarına çalışma yükümlülükleri getirdiğini iddia etti. Taidu'nun üzerine bir saray inşa etti ve şehrin kontrolünü işaretlemek için bir stel (taşa oyulmuş bir yazıt) yerleştirdi.

Eski kayıtlar, Adad-nirari'nin haleflerinin Asur'u genişletmeye devam ettiğini söylüyor. Asurlular, Tukulti-Ninurta I. (M.Ö. 1243 - M.Ö. 1207) döneminde Babil'i fethettiler ve Tiglath-Pileser I. (M.Ö. 1114 - M.Ö. 1076) döneminde Akdeniz kıyılarına ulaştılar. Eski metinler, Tiglath-Pileser'in inşaat projeleri için sedir ağacını geri getirdiğini söylüyor.

Bununla birlikte, Tiglath-Pileser'in ve onun haleflerinin zamanına ait yazıtlar, Asur'un yaşadığı sorunlara işaret etmektedir. Orta Doğu'daki şehirler ve medeniyetler, "deniz insanları" olarak adlandırılan bir grup insanın bölgeye gelmesi, yerel nüfusu yerinden etmesi ve ticaret ağlarının çökmesiyle çöküyor.

Asur kayıtları, Tiglath-Pileser ve haleflerinin, yerinden edilmiş veya başka bir şekilde kaosa kapılmış bir grup insan olan Aramilere karşı sık sık savaştığını gösteriyor. Tiglath-Pileser'in fetihlerini izleyen iki yüzyılda, Asur'un toprakları daraldı, ancak krallık Asur ve yakın bölgelerin kontrolünü elinde tuttu. Asur, M.Ö. 10. yüzyıla kadar tekrar genişlemedi.

Yeni Asur Dönemi Hakkında Bilgi

Asurluların yeniden genişlemeye başladığı M.Ö. 10. yüzyılın sonlarından M.Ö. 600 civarında Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar geçen zaman dilimine genellikle Yeni Asur dönemi denir. Bu süre zarfında, Asur'un kontrol ettiği bölge en büyük coğrafi boyutuna ulaştı.

Bu dönemin başlangıcında, Asur önemli miktarda toprak kaybetmişti. Fakat onuncu ve dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki iddialı ve acımasız bir dizi Asur kralı, adım adım kayıp toprakları yeniden ele geçirmeyi ve Asur gücünü yeniden kurmayı başarmıştır.

Ashurnasirpal II (hükümdarlık M.Ö. 883 - M.Ö. 859) döneminde Asurlular bir zamanlar kontrol ettikleri toprakların çoğunu yeniden ele geçirdiler ve tekrar Akdeniz kıyılarına ulaştılar. II. Aşurnasirpal, Nimrud şehrinde yeni bir saray inşa etmiş ve bu şehri Asur'un başkenti olarak kullanmıştır. Kralın Asur'dan biraz uzak durma politikası, gelecekteki Asur kralları tarafından devam ettirilecekti. Sargon II (hükümdarlığı yaklaşık M.Ö. 721 - M.Ö. 705), Khorsabad adında yeni bir şehir kurarak onu başkent yaptı.

Ashurnasirpal II ve haleflerinin neden Asur'un geleneksel başkenti Asur'dan uzaklaşmayı tercih ettikleri, bilim adamları arasında bir tartışma kaynağıdır.

Yeni bir başkent kurmanın yanı sıra, II. Aşurnasirpal ve halefleri kalıtsal valileri kaldırdı ve onların yerine konumlarını krala borçlu olan kişileri getirdi. Asur kralları da hadım edilmiş erkeklere daha fazla güveniyorlardı. Bu adamların çocukları olamayacağı için, bir hadımın kazandığı herhangi bir güç aile soyundan geçemezdi, böylece kral ve halefleri için oluşturdukları tehlikeyi en aza indirdi.

Yeni Asur döneminde, Asur kralları krallıklarının büyüklüğünü şimdiye kadarki en büyük boyuta çıkardılar. Asurlular, Babil'i ve günümüz Lübnan'ının bir kısmını geri almanın yanı sıra, günümüz İsrail ve Filistin'e bir dizi sefer düzenlediler ve bunun sonucunda İbranice İncil'de çok sayıda söz edildi.

Yeni fethedilen toprakları her zaman doğrudan yönetmediler, ancak bazen Asur'a istediği desteği vermeleri koşuluyla yöneticilerin topraklar üzerinde hüküm sürmesine izin verdiler.

İtaat eyleminin bir kısmının Asur kralına yıllık haraç göndermek olduğu belirtildiği, yöneticilerin "itaat yemini" olarak yemin etmek zorunda kaldıkları söylenmektedir. Müvekkil yöneticiler yeminlerini bozarlarsa, Asurluların yürüyüp topraklarını doğrudan ele geçireceklerini ve burayı bir eyalete dönüştüreceklerini bilirler.

İncil Savaşı

Asurlular Batı'ya doğru ilerlerken, Doğu'da sorunlar baş gösteriyordu. M.Ö. yedinci yüzyılda, Asur hükümdarları Babil'de bir dizi isyan bastırdı. Bu arada, İran'da bulunan Medler adlı bir grup da Asur güçlerine saldırılar başlattı.

İki grubun saldırısına uğrayan Asur ordusu, Batı'daki varlıklarını korumaya çalışırken baskı altına girdi. Babilliler, Babil kralı Nabopolassar'ın saltanatı sırasında (saltanat M.Ö 625 - M.Ö. 605) tamamen bağımsız oldular.

M.Ö. 612'de, Medyan kralı Cyaxares (saltanat yaklaşık M.Ö. 625 - M.Ö. 585), Asur kralı Sinsharishkun'un (saltanat yaklaşık M.Ö. 622 M.Ö. 612) durdurmaya çalıştığı Ninova'ya büyük bir saldırı başlattı.

Bir Babil yazıtı, Nineveh için savaşın birkaç ay sürdüğünü söylüyordu. O zaman "Üç savaş yapıldı", ardından Medyanlar şehri yağmaladı. Şehir düştü ve antik yazıtlara göre şehri "harabe tepelerine ve enkaz yığınlarına" çeviren Medyan ordusu tarafından yıkıldı.

Asurlular daha fazla savaşa girdiler, ancak orduları yavaş yavaş tükendi ve toprakları yok edildi veya ele geçirildi. Sinsharishkun'un Ninova'da mı yoksa bir süre sonra gelecekteki bir savaşta mı öldüğü belli değil. M.Ö. 600'de Asur krallığı tamamen yıkılmıştı.

Birçok Asur şehri yıkılmış veya ağır hasar görmüş olsa da, bazı Asurlular düşüşten sağ kurtuldu. Hayatta kalanlar ve onların soyundan gelenler, uzun bir hükümdarlar silsilesi boyunca yaşadılar. İsa Mesih'ten sonraki dönemde, Asurlular, birçok Asuri'nin günümüze kadar sürdürdüğü bir din olan Hristiyanlığa geçmiştir.

Bugün Asur'un anavatanı hala kuzey Irak'ta; ancak IŞİD'in getirdiği yıkım, birçok Süryani'nin öldürülmesine veya kaçmaya zorlanmasına neden oldu. Terörist grup ayrıca Nemrut da dahil olmak üzere birçok Asur bölgesini tahrip etti, yağmaladı veya ağır hasara uğrattı. Asur halkı bugün yaşıyor ve dünyanın her yerinde bulunabilir.

Asurlular Hakkında Bilgi Maddeler Halinde - Zaman Çizelgesi

 • M.Ö 2000 dolaylarında Asur bağımsız bir devlet haline geldi.
 • M.Ö 1800 dolaylarında Asur kralı Shamshi-Adad, Irak'ta Asur'u fethetti. Kendisine, gelecekteki Asur krallarının kullanmaya devam ettiği bir unvan olan "evrenin kralı" dedi.
 • M.Ö 1500 dolaylarında Mitanni krallığının Asur üzerinde doğrudan kontrol olmasa da ağır bir etkisi vardır.
 • M.Ö 1363-1328 yılları arasında Asur'un bağımsızlığını iddia eden Assur-Uballit I'in saltanatı.
 • Yaklaşık M.Ö 1305 - MÖ 1274 arasında Mitanni'yi fetheden Adad-nirari'nin saltanatı.
 • M.Ö 1243-1207 yılları arasında Babil'i fetheden kral Tukulti-Ninurta I'nin saltanatı.
 • Yaklaşık M.Ö 1114 - MÖ 1076 Asur İmparatorluğu'nun sınırlarını Akdeniz kıyılarına kadar iten Tiglath-Pileser I'in saltanatı. Saltanatından sonra Asur İmparatorluğu'nun sınırları geri çekildi.
 • Yaklaşık M.Ö 883 - M.Ö 859 Nimrud şehrinde yeni bir saray inşa eden ve kaybedilen toprakları yeniden fetheden II. Ashurnasirpal'in saltanatı.
 • Yaklaşık M.Ö 721 - M.Ö 705, Khorsabad'da yeni bir şehir kuran ve onu başkenti yapan II. Sargon'un saltanatı. Ayrıca İsrail'in kuzey krallığını da yok etti.
 • M.Ö 701 Kudüs Kuşatması, Asur şehrini ele geçirmeyi başaramadı ve Yahuda krallığı bir asırdan fazla bir süredir yaşıyor.
 • Yaklaşık M.Ö 680 - M.Ö 669 Esarhaddon saltanatı, Asur Mısır'ı işgal etti.
 • M.Ö 612 dolaylarında Medyan kralı Cyaxares, Asur'u işgal etmeye başladı. Sonunda Asur'un bağımsız bir devlet olarak yok edilmesiyle sonuçlandı.

Asurlular Neyi Buldu?

Anadolu'da ticaretin gelişmesini sağlayan Asurlular, tarihteki ilk kütüphaneyi kurmuştur ve Anadolu'ya yazıyı getirmiştir.


Bu yazımızda Asurlular kimdir? dedikten sonra Eski Asur, Orta Asur ve Yeni Asur dönemlerinden bahsettik. Ayrıca yazının sonunda Asurlular hakkında bilgi maddeler halinde verilmiştir.

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu